Huy động doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng tham gia đào tạo nhân lực

Tỉnh Hà Tĩnh cần triển khai quyết liệt quy hoạch kết cấu hạ tầng chung của Tỉnh; huy động mạnh mẽ nguồn lực từ các doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng tham gia vào công tác đào tạo nhân lực.

Tỉnh Hà Tĩnh cần triển khai quyết liệt quy hoạch kết cấu hạ tầng chung của Tỉnh; huy động mạnh mẽ nguồn lực từ các doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng tham gia vào công tác đào tạo nhân lực. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, thông tin đến học sinh, sinh viên các cơ chế chính sách đặc thù đào tạo nhân lực cho KKT Vũng Áng; nghiên cứu chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên đang học và đã ra trường có nhu cầu làm việc tại KKT Vũng Áng; sử dụng tối ưu nguồn vốn sẵn có về đầu tư cơ sở vật chất cho phục vụ đào tạo nhân lực.

IMG

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đào tạo nhân lực cho KKT Vũng Áng, diễn ra tại điểm cầu Hà Nội và Hà Tĩnh ngày 11/7. 

 

Nhiều lao động địa phương chưa đáp ứng yêu cầu

 

Theo kết quả điều tra, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng đến năm 2015 là 67.777 lao động. Trong đó, cán bộ quản lý doanh nghiệp là hơn 12 nghìn người, cán bộ kỹ thuật là hơn 7 nghìn người, công nhân kỹ thuật là hơn 36 nghìn người. Đây là số lượng lớn về nguồn nhân lực và yêu cầu cao về sự đa dạng ngành nghề đào tạo.

 

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, tuy nguồn lao động tại địa phương rất dồi dào, nhưng đa phần vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, các lao động chưa được đào tạo bài bản, đồng bộ, chất lượng còn hạn chế. 

IMG

Theo Ban Quản lý KKT Vũng Áng, doanh nghiệp đầu tư tại đây đều phải cam kết ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, nhưng vì thiếu lao động nên nhiều doanh nghiệp phải tìm đến những nguồn lao động từ bên ngoài. Mặc dù xét về yếu tố kinh tế, khi phải thuê các lao động bên ngoài, doanh nghiệp sẽ phải chi trả nhiều hơn hẳn so với việc thuê lao động địa phương. 

 

Cần cơ chế phối hợp với nhà đầu tư trong đào tạo nhân lực

 

Để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thì cần sự phối hợp giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư với Ban Quản lý KKT Vũng Áng và các cơ sở đào tạo. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo, các doanh nghiệp cần đảm bảo việc cung cấp các dữ liệu về lao động, việc làm, về đào tạo, tuyển dụng… để có lộ trình đào tạo vừa sát vừa đúng, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. 

 

Tính đến tháng 6/2013, Khu kinh tế Vũng Áng có 26 dự án đã đi vào hoạt động; 28 dự án đang triển khai xây dựng các hạng mục công trình; 9 dự án đang GPMB; 21 dự án chưa triển khai…

 

Ngoài ra, công tác đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động cũng cần được chú trọng để người lao động yên tâm công tác. Tổng diện tích được phê duyệt và quy hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân tại KKT Vũng Áng là trên 1.307 ha, nhưng kết quả xây dựng đến nay còn thấp, mới chỉ xây dựng được 6 ha, đáp ứng được chỗ ở cho gần 2.000 lao động. Trong tương lai, việc đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân là rất cấp thiết… 

 

Để giải quyết một cách tổng thể những tồn tại, kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cơ quan liên quan cần định kỳ rà soát lại nhu cầu lao động để phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo có lộ trình cụ thể trong công tác đào tạo nhân lực; tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu triển khai các mô hình, cách làm hay của một số trường đại học trong việc liên kết với doanh nghiệp để tạo việc làm cho sinh viên khi ra trường.

B.Khánh

Ảnh: N. Giang

 

ngocthanh