Hợp tác xã kiểu mới được kỳ vọng tạo sự đột phá trong ngành nông nghiệp

Cuối tuần qua tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cuối tuần qua tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp tổ chức Tọa đàm “Xây dựng các hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2016 và 2017 - 2020”. 

IMG

Cả nước hiện có 10.339 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm 52% tổng số hợp tác xã

 Ảnh: LTT

Theo thống kế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện cả nước có 10.339 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, chiếm 52% tổng số HTX, trong đó có 9.221 HTX dịch vụ nông nghiệp với tổng số thành viên HTX nông nghiệp cả nước khoảng 6,7 triệu người; bình quân có 660 thành viên/HTX. Tỷ lệ hộ nông dân tham gia HTX nông nghiệp chiếm 45%; số lượng HTX nông nghiệp thành lập mới trong những năm gần đây tăng mỗi năm bình quân khoảng 200 HTX. Nhiều HTX nông nghiệp đã gắn kết được hoạt động sản xuất kinh doanh với phát triển ngành nghề nông thôn, tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kêt quả tích cực đã đạt được trong hoạt động của HTX, nhiều khó khăn, yếu kém của HTX nông nghiệp vẫn chưa được khắc phục như: nhiều HTX nông nghiệp còn yếu kém cả về tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và hạn chế quy mô hoạt động; đa số HTX cơ sở vật chất, kỹ thuật nghèo nàn, máy móc thiết bị cũ, trình độ công nghệ lạc hậu; trình độ quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ HTX còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; hiệu quả hoạt động của HTX còn thấp…

 

Tại Tọa đàm, các đại biểu, các nhà khoa học và các chuyên gia đã thảo luận về những kinh nghiệm thành lập và phát triển HTX kiểu mới; mô hình liên kết trong sản xuất giữa hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp ở từng khu vực, từng vùng miền trong cả nước; xây dựng kế hoạch và lộ trình xây dựng HTX kiểu mới trong nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020; tình hình tổ chức triển khai Luật HTX năm 2012; làm rõ việc đổi mới, tổ chức và hoạt động lại của HTX theo Luật HTX và thành lập các HTX kiểu mới trong nông nghiệp; đề xuất các vấn đề về cơ chế, chính sách thành lập HTX kiểu mới… Nhiều chuyên gia cho rằng, với HTX kiểu mới, nông nghiệp Việt Nam có khả năng chuyển sang một giai đoạn phát triển mới đột phá về chất và khắc phục được các yếu kém, cản trở kéo dài suốt 3 thập kỷ. HTX kiểu mới sẽ tạo được động lực kép, tạo đột phá phát triển của nông nghiệp Việt Nam, phát huy được sự sáng tạo của từng hộ nông dân.

 

Tại Buổi tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, HTX kiểu mới không chỉ đem lại lợi ích cho người nông dân, mà còn đem lại lợi ích lớn cho Nhà nước. HTX kiểu mới sẽ tạo đột phá cho phát triển nông nghiệp Việt Nam vì tạo ra sự tương tác đồng hướng của 4 lợi ích: Lợi ích của hơn 10 triệu hộ nông dân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích các nước giao thương với Việt Nam. HTX kiểu mới sẽ tạo ra động lực kép, mạnh mẽ để phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay; khích lệ sự sáng tạo, tự chủ của từng hộ nông dân. Mặt khác, các hộ nông dân được sự hỗ trợ hiệu quả của HTX sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp nhận tối đa các nguồn hỗ trợ của Nhà nước; phát huy mạnh mẽ sự liên kết với doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hội nhập kinh tế, giao lưu thương mại với các nước trên thế giới.

 Ngô Trần

ngocthanh