Hơn 53.000 tỷ đồng để phát triển giao thông tại Quảng Ngãi

Với quan điểm ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông trước một bước, đảm bảo đồng bộ, hợp lý nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT Tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Với quan điểm ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông trước một bước, đảm bảo đồng bộ, hợp lý nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT Tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

IMG

                                                                                    Ảnh minh họa: Nhã Chi

Theo đó, quỹ đất dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 khoảng 13.291 ha, đến năm 2030 khoảng 14.368 ha. Tổng mức đầu tư cho phát triển GTVT đến năm 2020 là 53.290 tỷ đồng. 

 

Mục tiêu cụ thể được đặt ra đối với hệ thống đường bộ (đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện…) phải đạt các tiêu chuẩn đường cấp III, IV, V và giao thông nông thôn loại A, B. Trong đó, tổ chức các tuyến vận tải quốc tế liên vận, mở tuyến từ TP. Quảng Ngãi đi đến các tỉnh thuộc nước bạn Lào. Riêng đường tỉnh sẽ thiết kế quy hoạch gồm 13 tuyến. Đến năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi cũng quy hoạch xây dựng 4 bến xe đạt tiêu chuẩn loại 1 và loại 3. 

 

Về cảng hàng không, sân bay, Quảng Ngãi sẽ đầu tư 3 sân bay chuyên dụng (2 sân bay trực thăng trong KKT Dung Quất và 1 sân bay trong TP. Quảng Ngãi), còn lại sân bay Chu Lai sẽ là sân bay chính của khu vực. 

 

Đối với cảng biển, xây dựng cảng Dung Quất thành cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực, loại I trong hệ thống cảng biển Việt Nam; nâng cấp, cải tạo cảng Sa Kỳ thành cảng vệ tinh cho cảng Dung Quất và đầu tư một số cảng cá khác…

 

Để huy động được 53.290 tỷ đồng thực hiện các mục tiêu quy hoạch đề ra trong giai đoạn 2012 - 2020, tỉnh Quảng Ngãi xác định huy động từ 5 nguồn: NSNN (gồm cả vốn ODA và vốn viện trợ); vốn tín dụng đầu tư; vốn do các doanh nghiệp nhà nước đầu tư; vốn đầu tư trong dân cư và doanh nghiệp; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện Tỉnh đã công bố danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2015, trong đó có 9 công trình đường bộ; mở rộng, xây dựng mới 2 công trình cảng biển với tổng mức đầu tư 5.988 tỷ đồng. 

Bích Khánh

ngocthanh