Hơn 350 tỷ đồng đầu tư đê bao ven sông Sài Gòn

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP.HCM vừa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đê bao ven sông Sài Gòn, đoạn từ rạch Nàng Âm đến rạch Láng The. 

Dự án có tổng vốn đầu tư 350,3 tỷ đồng, được thực hiện nhằm giúp TP.HCM ứng phó tốt hơn với những tác động từ thiên tai và biến đổi khí hậu.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT đồng thời làm chủ đầu tư và làm bên mời thầu; nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Thành phố.

Theo Kế hoạch công bố, Dự án gồm 28 gói thầu, lựa chọn nhà thầu chủ yếu theo hình đấu thầu rộng rãi trong nước (không sơ tuyển) và chỉ định thầu. Dự án có nhiều gói thầu lớn như Gói thầu Đê bao và công trình trên đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ K0-K0+900 có giá 31 tỷ đồng, Gói thầu Đê bao và công trình trên đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ K0+900-K2+100 có giá 28 tỷ đồng, Gói thầu Cống Ông Ba có giá 35 tỷ đồng…

Việt Anh