Hơn 265 tỷ đồng nâng cấp cáp treo núi Bà Đen

(BĐT) - Công ty CP Tư vấn xây dựng Phúc Kiến (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống cáp treo cũ công nghệ Trung Quốc bằng hệ thống cáp treo mới theo công nghệ châu Âu với tổng vốn đầu tư hơn 265 tỷ đồng. Dự án do Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Dự án trên gồm 7 gói thầu, chủ yếu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu (5/7 gói thầu). Thời gian lựa chọn nhà thầu là quý III/2017. Trong đó, Gói thầu số 02: “Tư vấn quản lý dự án” có giá gói thầu 3,5 tỷ đồng; Gói thầu số 03: “Tư vấn khảo sát địa chất” có giá gói thầu là gần 500 triệu đồng…              

Trung Hiếu