Hơn 23.000 tỷ đồng đầu tư vào Sơn La

(BĐT) - Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017 tổ chức ngày 17/7, UBND tỉnh Sơn La đã trao quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đầu tư 8.560 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư 17 dự án, tổng mức đầu tư 14.932 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng yêu cầu, để đưa Sơn La phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, lãnh đạo các cấp chính quyền của Tỉnh phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của địa phương. Sơn La cũng cần động viên ý chí khởi nghiệp, vươn lên trong mọi người dân, cộng đồng thiểu số; thúc đẩy sản xuất theo cơ chế thị trường…      

Trung Hiếu