Hơn 19 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 6 tháng

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/6/2017, cả nước có 1.183 dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 11,83 tỷ USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bên cạnh đó, có 549 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 5,14 tỷ USD, tăng 35,8%; và 2.501 lượt dự án góp vốn mua cổ phần với vốn góp, mua cổ phần là 2,24 tỷ USD, tăng 97,6%. Tính chung, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần trong 6 tháng đầu năm là 19,2 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Nhật Bản, tiếp đó là Hàn Quốc.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 18 ngành, lĩnh vực được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư, trong đó lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất (49,3% tổng vốn đăng ký).

Trong số 60 địa phương thu hút được vốn FDI trong 6 tháng đầu năm thì Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước, với tổng số vốn đăng ký là 3,06 tỷ USD.

Trung Hiếu