Hơn 102 tỷ đồng xây đường tại Khu Công nghệ cao TP.HCM

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng Khu Công nghệ cao TP.HCM cho biết, Khu Công nghệ cao TP.HCM vừa phê duyệt đầu tư Dự án Xây dựng đường D17 với tổng mức đầu tư gần 102,52 tỷ đồng, gồm 10 gói thầu và tất cả đều sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong đó, có 7 gói thầu sẽ được chỉ định thầu gồm: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (TKBVTC-DT); Tư vấn khảo sát bước TKBVTC-DT; Tư vấn giám sát khảo sát bước TKBVTC-DT; Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT; Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Bảo hiểm công trình xây dựng.

Các gói thầu được đấu thầu rộng rãi gồm: Tư vấn lập TKBVTC-DT (giá gói thầu 963 triệu đồng; sẽ đấu thầu trong quý I/2018); Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (giá gói thầu 1.787 triệu đồng; sẽ đấu thầu trong quý III/2018) và gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (giá gói thầu 94.722 triệu đồng; sẽ đấu thầu trong quý III/2018).     

Tuấn Dũng