Hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất Vùng duyên hải miền Trung

Trong 10 năm gần đây, 9 tỉnh, thành thuộc Vùng duyên hải miền Trung gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã có những nỗ lực mạnh mẽ, chủ động khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên để thu hút đầu tư trong và ngoài nước...

Trong 10 năm gần đây, 9 tỉnh, thành thuộc Vùng duyên hải miền Trung gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã có những nỗ lực mạnh mẽ, chủ động khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và nhiều nguồn vốn khác nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Tuy nhiên, quá trình phát triển vừa qua cho thấy, nếu chỉ dựa vào "lợi thế tĩnh" về điều kiện tự nhiên mà mỗi địa phương có được để kêu gọi đầu tư mà thiếu sự liên kết để tạo ra "lợi thế động" nhằm tối ưu hoá nguồn lực thì khó có thể đẩy mạnh phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của toàn Vùng.

 

Để giải quyết vấn đề trên, Nhóm Tư vấn hợp tác phát triển Vùng duyên hải miền Trung phối hợp với Quỹ Nghiên cứu phát triển Miền Trung tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào 9 tỉnh, thành Vùng duyên hải miền Trung, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2013 tại thành phố Đà Nẵng. 

 

Sự kiện này nhằm quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của Vùng duyên hải miền Trung, qua đó kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư phù hợp với lợi thế phát triển và định hướng của toàn Vùng nói chung cũng như từng địa phương trong Vùng nói riêng. Thông qua Hội nghị, các tỉnh, thành trong Vùng chia sẻ những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và tìm biện pháp tháo gỡ, tiến tới liên kết các địa phương lại với nhau chặt chẽ hơn. Đồng thời, sự kiện này sẽ là một kênh quan trọng nhằm tổng hợp các ý kiến đa dạng, nhiều chiều từ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp, là cơ sở tham khảo quan trọng để các tỉnh, thành trong Vùng hoạch định chính sách phát triển.

Minh Tú

 

trungnam