Hội nghị nhóm công tác giao thông vận tải APEC lần thứ 37

Từ ngày 8 - 12/4, tại TP.HCM diễn ra Hội nghị nhóm công tác giao thông vận tải APEC lần thứ 37 (gọi tắt là TPT-WG 37). TPT-WG nhóm họp một năm hai lần, theo cơ chế luân phiên đăng cai tổ chức. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị này.

Từ ngày 8 - 12/4, tại TP.HCM diễn ra Hội nghị nhóm công tác giao thông vận tải APEC lần thứ 37 (gọi tắt là TPT-WG 37). TPT-WG nhóm họp một năm hai lần, theo cơ chế luân phiên đăng cai tổ chức. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị này. 

IMG

Nhóm công tác giao thông vận tải APEC gồm 4 nhóm chuyên gia: Nhóm chuyên gia về Hàng không, Nhóm chuyên gia về Hàng hải, Nhóm chuyên gia về Vận tải mặt đất và Nhóm chuyên gia về Vận tải đa phương thức và giao thông thông minh. Dưới các nhóm chuyên gia này còn có các tiểu nhóm.

 

TPT-WG 37 nhằm kiểm điểm các nội dung, dự án đã đề ra tại kỳ họp trước và đề ra kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo.

 

Năm 2013 là năm APEC được tổ chức tại Indonesia, nước chủ nhà đã xác định các mục tiêu: Hướng tới mục tiêu Bogor (tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư); phấn đấu tăng trưởng bền vững và bình đẳng; tăng cường kết nối.

 

Để góp phần đạt được mục tiêu chung của khối APEC, Nhóm công tác giao thông vận tải sẽ thực hiện các nhiệm vụ kết nối chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho di chuyển của hành khách... 

 

Tại Hội nghị lần này, từng nhóm chuyên gia sẽ thảo luận nhiều vấn đề về phát triển lĩnh vực giao thông vận tải của khu vực APEC, trong đó xoáy sâu vào việc tìm cơ chế và những mô hình thích hợp hơn để thu hút đầu tư vào lĩnh vực giao thông và đề ra các nội dung hành động cụ thể cho giai đoạn tiếp theo.

Tin và ảnh: Nguyên Minh

trungnam