Hoàn thiện Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Hôm qua (12/3), tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Hôm qua (12/3), tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. 

IMG

Theo đó, có 3 vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong Dự thảo Nghị định, bao gồm: Tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Nghị định; Căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định tạm thời chuyển vị trí công tác khác; Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định tạm thời chuyển vị trí công tác khác. 

 

Đối với nội dung căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định tạm thời chuyển vị trí công tác khác, có hai nhóm ý kiến. Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng, nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, tránh tùy tiện trong thực hiện pháp luật, Nghị định cần quy định rõ các căn cứ để người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định tạm thời chuyển vị trí công tác khác. Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng, Luật Phòng, chống tham nhũng không giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn về căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định tạm thời chuyển vị trí công tác khác. Vì vậy, Nghị định không nên quy định cụ thể, chi tiết về vấn đề này. 

 

Với nhóm ý kiến thứ nhất, Thanh tra Chính phủ nhận định là hợp lý và đã được thể hiện trong Dự thảo Nghị định theo hướng quy định cụ thể các căn cứ cho rằng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và dấu hiệu gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. 

 

Dự thảo Nghị định gồm 9 chương, 67 điều, nội dung liên quan đến việc xác định các hành vi tham nhũng như: đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được nhận cơ chế, chính sách có lợi; được ưu tiên trong việc cấp ngân sách; được giao, phê duyệt dự án cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; để không bị kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán hoặc để làm sai lệch kết quả kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán nhằm che dấu hành vi phạm tội… 

 

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định cũng đề cập các nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp khác của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận không có hành vi tham nhũng; chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng; chế độ kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tố cáo hành vi tham nhũng…

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23/11/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2013 với nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung như: hình thức và lĩnh vực thực hiện công khai, minh bạch; minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; trách nhiệm giải trình,...

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng củng cố, nâng cao hiệu quả của các quy định về phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nghị định tập trung giải quyết những vấn đề bất cập đang đặt ra từ thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, trên cơ sở phù hợp với các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, cũng như các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

 

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận các nội dung khác trong Nghị định, đồng thời đưa ra các kiến nghị về từng nội dung cụ thể, trong đó kiến nghị phải xử lý nghiêm những cá nhân tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cơ quan, cá nhân bị tố cao sai. 

Bài và ảnh: Bích Khánh

trungnam