Hoàn thành Đề án thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành GTVT trong quý I

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu soạn thảo Đề án Chương trình và chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành GTVT đến năm 2020.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu soạn thảo Đề án Chương trình và chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành GTVT đến năm 2020.

IMG

Cầu Bãi Cháy, một công trình hạ tầng giao thông lớn sử dụng vốn ODA

Ảnh: Tiên Giang


Theo Viện Chiến lược và Phát triển GTVT thuộc Bộ GTVT _ đơn vị chủ trì soạn thảo Đề án, mục tiêu của Đề án nhằm giới thiệu và thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào ngành GTVT, giảm áp lực đầu tư công vào Ngành, hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu đầu tư, huy động nguồn lực đột phá để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Phạm vi của Đề án bao gồm các dự án, công trình thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không và một số lĩnh vực khác như: tổ chức và quản lý vận tải, logistics, hệ thống cơ sở dữ liệu, và một số dịch vụ đã và đang được xã hội hóa từ nay đến năm 2020 phù hợp với nguồn vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI) và các dạng hợp đồng đầu tư theo hình thức PPP. 

 

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cho biết, đến thời điểm này, đề cương Đề án cơ bản đã hoàn thành và đang được trình xin ý kiến góp ý từ các đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT cũng như Lãnh đạo Bộ GTVT. Vấn đề được quan tâm góp ý nhiều nhất theo đơn vị chủ trì soạn thảo Đề án là các nội dung liên quan đến tên gọi, phạm vi, mục tiêu và sản phẩm của Đề án. Trong đó đáng chú ý, trong quá trình xin ý kiến góp ý, nhiều ý kiến đề nghị chỉ nên đưa các dự án ưu tiên cần kêu gọi đầu tư vào Đề án để tăng tính khả thi cho Đề án.

 

Tại cuộc họp tổ chức góp ý hoàn thiện Đề án vừa được Bộ GTVT tổ chức, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, Đề án cần bám sát vào vào nội dung, định hướng ban đầu là Chương trình và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành GTVT đến năm 2020. Trong đó, phạm vi của Đề án phải bao trùm tất cả các lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ của ngành GTVT mà nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia. Đề án phải thực hiện được mục tiêu là cung cấp thông tin cho tất cả các nhà đầu tư nước ngoài về cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư nước ngoài, bao gồm cả chính sách thu hút đầu tư chung và cơ chế chính sách riêng cho các lĩnh vực ngành GTVT. Đồng thời, Đề án phải hướng dẫn để các nhà đầu tư có thể tiếp cận và tìm kiếm các thông tin sâu hơn về từng dự án cụ thể mà nhà đầu tư quan tâm. Bên cạnh đó, Đề án cũng phải trình bày được một số giải pháp của ngành GTVT trong tăng cường thu hút vốn đầu tư. 

 

Thông tin về Đề án, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cho biết, dự kiến sản phẩm cuối cùng của Đề án sẽ là Thuyết minh nội dung Đề án và xuất bản Ấn phẩm “Chương trình và Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành Giao thông vận tải đến năm 2020” (gồm bản in và đĩa CD). Ấn phẩm sẽ bao gồm các nội dung: Giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài phát triển ngành GTVT hiện nay; Danh mục các dự án, công trình GTVT kêu gọi đầu tư xây dựng và nhượng quyền khai thác, kinh doanh đến năm 2020 trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, cảng cạn, logistics; Danh mục các tổ chức, doanh nghiệp thuộc ngành GTVT muốn kêu gọi, tìm kiếm đối tác nước ngoài hợp tác đầu tư hoặc liên doanh, liên kết.

 

Theo kế hoạch, Đề án sẽ được hoàn thành trong quý I năm 2015. Bên cạnh Ấn phẩm, sản phẩm của Đề án còn được trình bày dưới dạng Website. Tại đó, các nhà đầu tư có thể tìm hiểu các cơ chế, chính sách hiện hành trong thu hút đầu tư; những ưu đãi có thể trong đầu tư các dự án hạ tầng giao thông; các trình tự thủ tục cần thực hiện, các cơ quan cần phải liên hệ khi muốn tìm hiểu về dự án quan tâm. Bên cạnh đó, các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, các dự án thực hiện thí điểm… cũng sẽ được nêu rõ tại Website này.

Hồng Vân

ngocthanh