Hoàn chỉnh thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Trong tháng 6 tới, Bộ Công Thương phải hoàn chỉnh thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

Trong tháng 6 tới, Bộ Công Thương phải hoàn chỉnh thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

 

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thị trường điện bán buôn cạnh tranh Việt Nam phải được xây dựng trên cơ sở phù hợp với các yếu tố đặc thù của hệ thống điện Việt Nam như: nguồn năng lượng sơ cấp trong nước không đủ cho nhu cầu năng lượng nên trong tương lai phải nhập khẩu nhiên liệu cho phát điện có giá thành cao; khí thiên nhiên cho phát điện tại một số khu vực có những ràng buộc cụ thể nhằm bảo đảm hiệu quả chung của nền kinh tế; hệ thống điện quốc gia có các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu…

 

Để đảm bảo triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh đúng tiến độ đề ra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương đề xuất cơ chế đưa các nhà máy điện BOT tham gia thị trường điện và tự chào giá trực tiếp trên thị trường theo hướng huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong hệ thống điện quốc gia.

 

Đối với các nhà máy điện BOT đã ký hợp đồng BOT và Bảo lãnh chính phủ (GGU), bổ sung cơ chế khuyến khích các nhà máy tham gia thị trường đối với phần sản lượng điện phát vượt cam kết trong bộ hợp đồng BOT, GGU của dự án.

IMG

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương đề xuất cơ chế đưa các nhà máy điện BOT tham gia thị trường điện và tự chào giá trực tiếp trên thị trường theo hướng huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong hệ thống điện quốc gia

Ảnh: Lê Tiên

Đối với các nhà máy điện BOT xây mới chưa ký hợp đồng BOT, GGU, thực hiện bổ sung cơ chế cam kết mua điện với sản lượng hợp lý để bảo đảm khuyến khích phát triển dự án và đưa nhà máy điện BOT tham gia thị trường điện ngay sau khi vận hành thương mại.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, hiện Bộ Công Thương đang chủ trì đàm phán phát triển nhiều dự án nhà máy nhiệt điện đầu tư theo hình thức BOT. Tuy nhiên, quá trình đàm phán đang bị chậm, có dự án được giao thực hiện gần 10 năm, đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng công trình. Sau hơn 10 năm, ngoài dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 (Quảng Ninh) đang xây dựng và dự kiến hoàn thành trong năm nay, chưa có dự án nào được khởi công tiếp theo.

Bộ Công Thương bổ sung phương án các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trực tiếp tham gia và tự chào giá trên thị trường điện; phân tích, so sánh các phương án tổ chức quản lý các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, bảo đảm các yêu cầu về thị trường điện và hiệu quả chung của hệ thống. Đồng thời, đề xuất cơ chế cho phép các chủ đầu tư các nhà máy điện mới được chủ động đàm phán, thoả thuận, ký hợp đồng mua bán điện ở nhà máy điện mới xây dựng với các tổng công ty điện lực và các khách hàng lớn tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh. 

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện các điều kiện tiên quyết cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh, trong đó khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường điện cạnh tranh; bố trí nguồn nhân lực, nâng cao công tác đào tạo cho các đơn vị đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới của các đơn vị trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

 TH-CD

ngocthanh