Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam 3 chương trình nghiên cứu khoa học

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quỹ Khoa học tự nhiên (NSF) của Hoa Kỳ vừa dành 3 khoản tài trợ nghiên cứu khoa học cho Việt Nam. Đây là các khoản tài trợ nằm trong tổng số vốn 7,5 triệu USD mà Hoa Kỳ dành cho 32 quốc gia đang phát triển trong năm nay.

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quỹ Khoa học tự nhiên (NSF) của Hoa Kỳ vừa dành 3 khoản tài trợ nghiên cứu khoa học cho Việt Nam. Đây là các khoản tài trợ nằm trong tổng số vốn 7,5 triệu USD mà Hoa Kỳ dành cho 32 quốc gia đang phát triển trong năm nay.

 

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, 3 khoản tài trợ này được cấp cho các chương trình nghiên cứu khoa học của Việt Nam trong các lĩnh vực: nông - lâm nghiệp, làm sạch nước ngầm, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu…

 

Chương trình thứ nhất là Di truyền học bảo tồn phục vụ cải thiện đa dạng sinh học và tăng cường quản lý tài nguyên tại Đồng bằng sông Cửu Long đang thay đổi. Chương trình này sẽ nghiên cứu tính thích ứng về mặt di truyền của các quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi do phát triển đập, phát triển nông nghiệp và biến đổi khí hậu tại khu vực trên. 

 

Khoản tài trợ thứ hai dành cho dự án Phát triển kỹ thuật và thử nghiệm hiện trường một loại thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng khép kín và giá thành rẻ. Mục đích là nhằm tăng tính hiệu quả về điện năng và cơ học, giảm giá thành sản xuất và xem xét các tiềm năng sử dụng.

 

Khoản tài trợ thứ ba dành cho dự án Đánh giá tính bền vững của tài nguyên nước ngầm: các khoảng trống về học thuật và khoa học. Dự án sẽ thu thập mẫu nước ngầm ở khu vực xung quanh Hà Nội để đánh giá các rủi ro về ô nhiễm asen.

 

Các nhà khoa học Việt Nam (thuộc Đại học: Nha Trang, Khoa học tự nhiên, Tân Tạo) sẽ phối hợp với các nhà khoa học Hoa Kỳ (thuộc đại học: Old Dominion, Hawaii, Columbia) để cùng nghiên cứu các chương trình/dự án này. 

Thanh Tú

trungnam