Hòa Bình duyệt dự án lắp đặt đèn Led theo hợp đồng BLT

(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Đề xuất Dự án Lắp đặt đèn Led tiết kiệm năng lượng tại TP. Hòa Bình theo hình thức PPP, loại hợp đồng BLT.

Trong phạm vi Dự án, nhà đầu tư thay thế 3.163 bóng đèn chiếu sáng đường phố đang sử dụng công nghệ metal/son sang bóng Led tại TP. Hòa Bình. Tổng vốn đầu tư 36 tỷ đồng, trong đó chi phí thay thế bóng mới là 27,3 tỷ đồng.

Nhà đầu tư tự bỏ vốn thay thế, lắp đặt, ký hợp đồng BLT để cung cấp dịch vụ chiếu sáng công cộng, tự chịu trách nhiệm vận hành, quản lý và kết quả hoạt động kinh doanh. UBND TP. Hòa Bình thanh toán hợp đồng BLT từ ngân sách do UBND Thành phố đang chi trả cho hoạt động chiếu sáng công cộng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 9 năm kể từ ngày ký, trong đó thời gian thu hồi vốn là 8 năm 0,5 tháng.                

Minh Thư