Hòa Bình: Chọn nhà đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng

(BĐT) - Dự án Lắp đặt hệ thống đèn Led tiết kiệm năng lượng tại TP. Hòa Bình theo hình thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT) sẽ được UBND tỉnh Hòa Bình đấu thầu rộng rãi trong nước (không áp dụng sơ tuyển) để lựa chọn nhà đầu tư trong quý I/2018. 

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong 9 năm.

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, nhà đầu tư được lựa chọn sẽ tự bỏ vốn thay thế, lắp đặt 3.163 bóng đèn Led, ký hợp đồng BLT để cung cấp dịch vụ chiếu sáng công cộng; tự chịu trách nhiệm vận hành, quản lý và kết quả hoạt động kinh doanh.                               

Khánh Ngọc