Hòa Bình: Cần khoảng 33,7 nghìn tỷ đồng phát triển nhà ở đến năm 2020

UBND tỉnh Hòa Bình vừa phê duyệt Chương trình Phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh Hòa Bình vừa phê duyệt Chương trình Phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

 

Mục tiêu của Chương trình là đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn Tỉnh là 19,3 m2/người, trong đó khu vực đô thị là 23,5 m2/người, khu vực nông thôn là 15,5 m2/người. Quỹ đất ở tại khu vực đô thị và nông thôn tăng thêm 543 ha. Riêng đối với phát triển nhà ở xã hội, Tỉnh sẽ đầu tư xây dựng khoảng 47.000 m2 sàn, đáp ứng 6.750 chỗ ở cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung học nghề; 180.000 m2  sàn, đáp ứng 18.000 chỗ ở cho công nhân; 306.000 m2 sàn, tương ứng 3.500 căn hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực vũ trang, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và các đối tượng chính sách xã hội khác được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; 700 m2 nhà ở công vụ; 157.000 m2 sàn nhà ở tái định cư, tương ứng 2.000 căn hộ. 

 

Theo Chương trình nhà ở được phê duyệt, Tỉnh sẽ tiếp tục phát triển nhà ở thương mại; thực hiện quản lý 20%  quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới để xây dựng nhà ở xã hội; tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt 20%. Tỷ lệ nhà cho thuê bằng 3% so với tổng diện tích nhà ở tăng thêm tại khu vực đô thị. 

 

Đặc biệt, điều kiện đối với mỗi dự án phát triển nhà ở khu vực đô thị là phải có tối thiểu 1 tuyến đường mang đặc trưng kiến trúc nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với văn hóa và phong tục tập quán của từng địa phương. Đến năm 2020, tỷ lệ nhà ở đồng bào dân tộc thiểu số trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt khoảng 10% (tầm nhìn đến năm 2030 là 15%).

 

Tổng số vốn đầu tư xây dựng dành cho các loại nhà ở đến năm 2020 của toàn Tỉnh là cần khoảng 33.692 tỷ đồng (tầm nhìn đến năm 2030 là 58.148 tỷ đồng). Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương dành để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và nhà ở cho hộ nghèo khoảng 361 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương cho nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua; nhà ở công vụ; nhà ở cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung học nghề; nhà ở hộ nghèo; nhà ở cho người có công với cách mạng khoảng 214 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,6% tổng vốn đầu tư xây dựng dành cho các loại nhà ở (tầm nhìn đến năm 2030 là chiếm tỷ lệ 0,4%). Nguồn vốn huy động ngoài ngân sách là 33.117 tỷ đồng.

Thanh Tú

ngocthanh