Hỗ trợ trên 520 tỷ đồng thực hiện trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Bộ Tài chính vừa quyết định tạm ứng trên 520 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 9 địa phương để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2014.

Bộ Tài chính vừa quyết định tạm ứng trên 520 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 9 địa phương để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2014.

 

Theo đó, Bộ Tài chính quy định mức tạm ứng kinh phí cho các địa phương cụ thể như sau: Long An là 102,086 tỷ đồng, Tây Ninh 91,439 tỷ đồng, An Giang 134,15 tỷ đồng, Quảng Nam 77,204 tỷ đồng, Hòa Bình 36,246 tỷ đồng, Bắc Giang 19,666 tỷ đồng, Phú Thọ 15,891 tỷ đồng, Tuyên Quang 13,041 tỷ đồng và Lạng Sơn là 30,585 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, đối với tỉnh Bắc Kạn và thành phố Cần Thơ, kinh phí thực hiện trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2012 và 2013 còn dư (Bắc Kạn là 8,4 tỷ đồng và TP. Cần Thơ là 10,6 tỷ đồng), Bộ Tài chính đề nghị chuyển nguồn kinh phí này sang năm 2014 để thực hiện chính sách.

H.V

 

ngocthanh