Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 22 tỉnh phía Nam

Nhằm tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và lựa chọn được các hoạt động hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của mình,

Nhằm tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và lựa chọn được các hoạt động hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của mình, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành tổ chức Hội thảo “Giới thiệu chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 2015” từ ngày 10/4/2015.  Đối tượng tham hội thảo gồm các doanh nghiệp của 22 tỉnh phía Nam, các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương và các hiệp hội ngành nghề.

 

Tại Hội thảo lần này, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam sẽ giới thiệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Chính phủ trong năm 2015. Trung tâm được giao tổ chức 90 khóa đào tạo, trong đó có 20 khóa khởi nghiệp, 60 khóa quản trị doanh nghiệp và 10 khóa quản trị chuyên sâu theo các ngành, lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên đào tạo. Mục tiêu của các khóa đào tạo là hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp, từ việc phát triển đội ngũ nhân sự, nâng cao kỹ năng, tư duy quản lý đến cải thiện hiệu quả, sản xuất, tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu. Mỗi giai đoạn hỗ trợ, doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính hiệu quả. 

 

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ, tư vấn trực tiếp tại nhà máy về các vấn đề liên quan đến quản trị sản xuất, quản lý chất lượng sẽ được hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên gia Nhật Bản. Chương trình xúc tiến thương mại - kết nối kinh doanh với các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản cũng được hỗ trợ trực tiếp bởi các chuyên gia nước ngoài.

V.Huyền

ngocthanh