Hết tháng 2, giải ngân vốn đầu tư hơn 15,4 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, dự kiến lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 giải ngân đến hết ngày 28/2/2019 qua KBNN là 15.420,6 tỷ đồng đạt 4,4% kế hoạch.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 15.302,1 tỷ đồng, đạt 4,4% kế hoạch. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 14.210,6 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 87,1 tỷ đồng, đạt 0,4% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu giải ngân là 894 tỷ đồng, đạt 4,3% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 110,4 tỷ đồng, đạt 0,6% kế hoạch. Nguồn thu để lại giải ngân là 118,5 tỷ đồng, đạt 24,2% kế hoạch KBNN nhận được.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, dự kiến hết ngày 28/2/2019, hệ thống KBNN từ chối thanh toán 0,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định...

Cũng theo KBNN, đối với chi thường xuyên, dự toán chi năm 2019 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang) là 1.042 nghìn tỷ đồng.

Hoàng Oanh