Hậu Giang giải ngân gần 8% kế hoạch đầu tư công năm 2018

(BĐT) - Theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh Hậu Giang, tính đến ngày 31/1/2018, tổng khối lượng thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 của Tỉnh là 155,030 tỷ đồng, đạt 8,29 % kế hoạch năm (1.869,935 tỷ đồng); giá trị giải ngân là 148,661 tỷ đồng đạt 7,95% kế hoạch năm (1.869,935 tỷ đồng).

Với kết quả này, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hậu Giang đánh giá, khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công còn thấp do thời điểm đầu năm, các chủ đầu tư tập trung triển khai thủ tục.

Để thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 hiệu quả, Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang đề nghị các chủ đầu tư phải đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.            

Trần Kiên