Hậu Brexit: Bất động sản Việt Nam khả năng được hưởng lợi

Trong những nhìn nhận lạc quan, sự kiện Brexit có thể khiến thị trường bất động sản VN được hưởng lợi.
Hậu Brexit: Bất động sản Việt Nam khả năng được hưởng lợi


FBNC