Hào Hưng Quảng Ngãi lập đề xuất Dự án Khu công nghiệp Tây Dung Quất

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất đầu tư Dự án Khu công nghiệp phía Tây Dung Quất. Khu đất có diện tích khoảng 356 ha, tại xã Bình Chánh, Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư dự án; kiểm tra, rà soát các đồ án quy hoạch, các chủ trương của cấp thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư dự án tại vị trí nêu trên, đảm bảo không chồng lấn với các dự án khác...

 

Trần Nam