Hạn chế những giao dịch ngầm, không kiểm soát qua Sở giao dịch hàng hóa

Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại Hội thảo: Đánh giá thực trạng và đề xuất, góp ý việc xây dựng, ban hành Thông tư Quy định phạm vi, điều kiện đối với thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa (GDHH) ở nước ngoài, do Bộ Công thương tổ chức sáng ngày 28/8, tại Hà Nội.

Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại Hội thảo: Đánh giá thực trạng và đề xuất, góp ý việc xây dựng, ban hành Thông tư Quy định phạm vi, điều kiện đối với thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa (GDHH) ở nước ngoài, do Bộ Công thương tổ chức sáng ngày 28/8, tại Hà Nội.

IMG

Hội thảo Đánh giá thực trạng và đề xuất, góp ý việc xây dựng, ban hành Thông tư Quy định phạm vi, điều kiện đối với thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài

 

Theo bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương, hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở GDHH trên thế giới đã có lịch sử lâu đời, mức độ phát triển cao, chi phối cả thị trường thế giới, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, tại Việt Nam, hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa qua đây còn mới mẻ. Theo đó, việc ban hành Thông tư Quy định phạm vi, điều kiện đối với thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán qua Sở GDHH ở nước ngoài nhằm hướng dẫn cụ thể, chi tiết Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở GDHH. Qua đó hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động giao dịch qua các Sở GDHH trong nước; tạo hành lang pháp lý để DN có điều kiện tham gia hội nhập tốt hơn sân chơi quốc tế, đáp ứng nhu cầu phòng hộ, ngăn ngừa rủi ro của DN; giúp DN nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận, nắm bắt thị trường sâu hơn, đồng thời giúp phát triển bền vững các ngành hàng sản xuất.

 

Đánh giá về việc cần thiết của việc ban hành Thông tư, ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư vàng Việt Nam (VGB) nhấn mạnh, Thông tư được ban hành sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở GDHH ở nước ngoài, góp phần đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư; quá trình thanh toán được dễ dàng; đặc biệt là có thể hạn chế được các giao dịch ngầm, không kiểm soát.

 

Cũng tạo Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng: Việc thanh toán để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở GDHH ở nước ngoài là tương đối phức tạp. Khi hoạt động GDHH phát triển mạnh hơn, vượt  khỏi danh mục 3 mặt hàng đã được lựa chọn giao dịch (cao su, cà phê, thép) như phương án 1 của Dự thảo Thông tư đề xuất thì cần có cơ chế giám sát, quản lý chặt chẽ nhằm hạn chế những hành vi đầu cơ, gian lận gây bất ổn thị trường, thiệt hại đến nền kinh tế và lợi ích của DN.

Tin và ảnh: T.Hiếu

trungnam