Hạn chế bất cập của cơ chế phân cấp quản lý FDI bằng cách nào?

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT: Đúng là hiện nay có những vấn đề còn tồn tại về phân cấp, phân quyền và chúng tôi cũng đã tính tới chuyện điều chỉnh cơ chế phân cấp.

IMG

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT:

Đúng là hiện nay có những vấn đề còn tồn tại về phân cấp, phân quyền và chúng tôi cũng đã tính tới chuyện điều chỉnh cơ chế phân cấp. Cơ chế này sẽ được hoàn thiện theo hướng những dự án có quy mô lớn, có tác động lan tỏa cao, hay dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội…thì phải được đưa về các bộ, ngành thẩm định, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với đa số các dự án, việc cấp phép đầu tư do địa phương thực hiện. Chúng tôi sẽ quy định một quy trình thẩm định dự án thật chặt chẽ để thấy hết được những tác động của dự án đối với kinh tế - xã hội địa phương, cũng như các vấn đề liên quan đến môi trường, sử dụng đất đai…

IMG

Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế:

Phân cấp trong quản lý FDI tạo sự thông thoáng về thủ tục đầu tư đồng thời cũng gia tăng hiệu quả của dự án. Tuy nhiên, phân cấp chỉ đạt được hiệu quả nếu các địa phương thực hiện nghiêm túc việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời nâng cao chất lượng thẩm định dự án. Cần thiết phải đặt ra các quy hoạch tổng thể, các giới hạn cần tuân thủ trong phân cấp đầu tư để các địa phương thực hiện, từ đó tránh cấp giấy chứng nhận đầu tư một cách tràn lan. Đơn cử như việc Bộ Công thương đã từng đưa ra 4 tiêu chí cho việc cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án thép và yêu cầu các địa phương phải tuân thủ là một ví dụ. Nếu làm được như thế này thì vừa thuận tiện cho địa phương, lại vừa thuận tiện cho nhà đầu tư khi không phải vừa làm vừa lo không đúng luật.

IMG

Ông Ngô Sỹ Bích, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh:

Vì năng lực hạn chế, nên các cán bộ ở địa phương không đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ của nhà đầu tư về tiến độ triển khai dự án, về huy động vốn, xây dựng, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường...Vì vậy, phân cấp đạt được hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào các địa phương. Nâng cao năng lực quản lý, chất lượng của đội ngũ cán bộ địa phương là việc mà các địa phương cần làm ngay lúc này. Bên cạnh đó, cần phải tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ, ngành và các địa phương trong việc giám sát hoạt động của các dự án FDI lớn.

Quang Minh

trungnam