Hai tuyến đường chục nghìn tỷ đồng sắp xây dựng ở thủ đô

Hoàng Cầu - Voi Phục; Tây Thăng Long là hai tuyến huyết mạch có mức đầu tư cả chục nghìn tỷ đồng.
Hai tuyến đường chục nghìn tỷ đồng sắp xây dựng ở thủ đô


VnExpress