Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án bất động sản

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị có liên quan tại các dự án bất động sản (BĐS) trên địa bàn Thành phố, gồm: dự án phát triển nhà ở;

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị có liên quan tại các dự án bất động sản (BĐS) trên địa bàn Thành phố, gồm: dự án phát triển nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn, dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phải tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai. 

 

Cụ thể, theo Quyết định số 2323/2014/QĐ-UBND vừa được UBND TP. Hải Phòng ban hành, chủ đầu tư dự án BĐS phải có trách nhiệm báo cáo về dự án: đối với báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án thì sau 7 ngày làm việc kể từ khi có quyết định chấp thuận đầu tư hoặc cho phép đầu tư, quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền, giấy chứng nhận đầu tư (đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài); về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và báo cáo tình hình kinh doanh dự án phải báo cáo định kỳ hàng quý (trước ngày 25 của tháng cuối quý), báo cáo hàng năm (trước ngày 25/12); thời hạn gửi báo cáo kết thúc đầu tư xây dựng là sau 15 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựng công trình theo giai đoạn đầu tư hoặc hoàn thành dự án thành phần; và sau 15 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ công trình của dự án.

IMG

Các sở, ngành, địa phương của TP. Hải Phòng có trách nhiệm thống kê, tổng hợp, cung cấp các thông tin và số liệu về tình hình triển khai thực hiện các dự án bất động sản

 Ảnh: Tất Tiên

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải có trách nhiệm thống kê, tổng hợp, cung cấp các thông tin và số liệu về tình hình triển khai thực hiện các dự án BĐS theo chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực mình theo dõi, phụ trách, định kỳ gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp trước ngày 25 của tháng cuối quý.

 

Về phía chủ đầu tư các dự án BĐS trên địa bàn Thành phố, nếu không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, nội dung không chính xác, không đầy đủ theo quy định thì sẽ bị công khai thông tin về hành vi vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, đồng thời bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

 BK

 

 

ngocthanh