Hải Phòng sẽ xây mới 2 nhà hát

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2014 - 2020 TP. Hải Phòng.

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2014 - 2020  TP. Hải Phòng.

 

Kế hoạch đề ra mục tiêu hoàn thiện hệ thống các công trình văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân Thành phố; từng bước đầu tư, nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa có chất lượng cao, hiện đại tại các khu đô thị, các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Thành phố.

 

Với mục tiêu trên, TP. Hải Phòng sẽ đầu tư xây dựng mới 1 nhà hát tại nội thành Hải Phòng với quy mô 2.000 ghế khán giả, đạt chuẩn cấp quốc gia, đủ điều kiện tổ chức sự kiện cho vùng và quốc gia; xây mới 1 nhà hát ngoài trời tại quận Đồ Sơn có quy mô 2.000 - 2.500 người, đạt chuẩn cấp vùng, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện lớn cấp vùng và cấp quốc gia, phục vụ khách du lịch và nhân dân. Cải tạo, nâng cấp rạp Công nhân tại quận Ngô Quyền thành cụm rạp chiếu phim tổng hợp, hiện đại với quy mô 500 ghế và có từ 2 - 6 phòng chiếu, bảo đảm tổ chức liên hoan phim trong nước; cải tạo, nâng cấp Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Thành phố thành Nhà triển lãm chuyên đề với chức năng đủ tầm tổ chức những triển lãm chuyên đề khu vực và vùng lãnh thổ, bảo đảm hài hòa kiến trúc, không gian khu vực, phối hợp hài hòa với công trình Trung tâm Văn hóa, Ẩm thực đã được UBND Thành phố phê duyệt.

 

Dự kiến, tổng vốn đầu tư thực hiện nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa nêu trên trong giai đoạn 2014 - 2020 sẽ là 605 tỷ đồng. Các cơ chế, chính sách ưu đãi đã được Hải Phòng đưa ra để thực hiện thành công kế hoạch, trong đó có ưu đãi về thuế nhằm khuyến khích đầu tư và tạo nguồn vốn đầu tư cho các cơ sở văn hóa; cơ chế chính sách huy động vốn, trong đó áp dụng các hình thức huy động vốn xã hội hóa từ các thành phần kinh tế, các nguồn tài trợ hợp pháp khác, cổ phần hóa để huy động, khuyến khích người dân đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình văn hóa…

 

UBND TP. Hải Phòng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan có liên quan thực hiện Kế hoạch. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch và căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của Thành phố nghiên cứu, tham mưu, đề xuất bố trí nguồn kinh phí hàng năm phù hợp với kế hoạch thực hiện.  

 BK

ngocthanh