Hải Phòng: Dự án Khu đô thị Cầu Rào 2 sẽ chỉ định nhà đầu tư

(BĐT) - Theo Quyết định của UBND TP. Hải Phòng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án sẽ theo hình thức chỉ định thầu trong nước.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án khoảng 4.621 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện Dự án là 4.335 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo tìm hiểu, Dự án Khu đô thị Cầu Rào 2 phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ 16 giờ 00 phút ngày 30/10/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/11/2017. Tính đến trước thời điểm đóng thầu, có 3 nhà đầu tư mua hồ sơ mời sơ tuyển, nhưng đến trước thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển.             

Việt Thắng