Hải Phòng đấu thầu Dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

(BĐT) - Sở Giao thông vận tải Hải Phòng vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện dự kiến 88,6 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo dự kiến, trong quý III/2019, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án được triển khai tại phường Đông Hải 2 và phường Nam Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng. 

Tuấn Dũng