Hải Dương: Thẩm định dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

 

Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn nhằm đánh giá và định hướng quản lý, phát triển VLXD phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương ở thời điểm hiện tại và trong giai đoạn tới; phát huy được những tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh  trong lĩnh vực sản xuất VLXD; phát huy được những tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, nguyên vật liệu khác làm VLXD. 

 

Đồng thời, đây cũng là công cụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực VLXD phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; làm căn cứ và cơ sở cho các nhà đầu tư trong việc định hướng đầu tư sản xuất, kinh doanh, khai thác, sử dụng VLXD. 

BK

ngocthanh