Hải Dương gọi đầu tư khu dân cư thương mại tại Cẩm Giàng

(BĐT) - Từ ngày 9/4/2018 - 10/5/2018, Ban Quản lý dự án xây dựng Khu dân cư, dịch vụ, làng nghề rượu Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) sẽ phát hành rộng rãi hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại và chợ Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng.

Dự án có tổng chi phí thực hiện là 112,98 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích là 92.803 m2, địa điểm phát hành hồ sơ là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cẩm Giàng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.       

Tuấn Dũng