Hải Dương chỉ định nhà đầu tư 2 dự án sử dụng đất

(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định chỉ định nhà đầu tư thực hiện 2 dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng vốn gần 300 tỷ đồng trong quý IV/2017.

2 dự án sẽ được chỉ định nhà đầu tư nêu trên là Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã An Phụ, huyện Kinh Môn, có tổng vốn đầu tư gần 125 tỷ đồng và Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, có tổng vốn đầu tư gần 174 tỷ đồng. Cả hai dự án đều có thời gian thực hiện trong 24 tháng.              

Khánh Ngọc