Hải Dương cần khoảng 284 tỷ đồng tu bổ đê điều năm 2019

(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa nhất trí về kế hoạch xây dựng cơ bản, tu bổ đê điều năm 2019 với tổng kinh phí là 284 tỷ đồng cho 15 dự án.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, có 3 dự án sử dụng vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý với tổng kinh phí dự kiến là 77 tỷ đồng; 3 dự án sử dụng vốn Trung ương giao Tỉnh quản lý với tổng kinh phí là 110 tỷ đồng; 9 dự án sử dụng vốn từ ngân sách tỉnh trực tiếp đầu tư với tổng kinh phí là 97 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, công tác tu bổ, nâng cấp đê điều hiện còn một số dự án triển khai chậm, như: Tiểu dự án Đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2018 tỉnh Hải Dương, Dự án Nâng cấp các tuyến đê hữu sông Kinh Thày, hữu Lai Vu thuộc địa bàn huyện Nam Sách và TP. Hải Dương; Dự án Nâng cấp tuyến đê tả sông Thái Bình, huyện Thanh Hà... Nguyên nhân là do quá trình thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định qua nhiều khâu.     

Minh Thông