Hải Đăng được chỉ định dự án BT gần 100 tỷ đồng cho gần 3 km đường

(BĐT) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát theo hình thức BT.

Dự án có điểm đầu nối tiếp đường Huỳnh Tấn Phát tại Km1+107,95 (lý trình gốc tính từ đường Cách mạng tháng Tám thuộc phường Hiệp Ninh); điểm cuối kết thúc tại Km3+822,9 theo hướng tuyến giao với đường Bời Lời tại Km1+500 (lý trình Ngã ba Lâm Vồ thuộc phường Ninh Sơn). Theo đó, chiều dài tuyến của Dự án là 2,715 km. Tổng mức đầu tư và tổng nguồn vốn là 96,785 tỷ đồng.

Theo kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Công ty CP Hải Đăng được chỉ định thầu thực hiện Dự án.

Liên quan đến quỹ đất đối ứng của Dự án, nhà đầu tư thực hiện Dự án sẽ được thanh toán giá trị hợp đồng BT bằng quỹ đất tại khu đất UBND huyện Hòa Thành (cũ) để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, nhà liền kề và biệt thự song lập.         

Hải Đăng