Hà Nội xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014

Hôm qua (ngày 10/12), tại Hội nghị giao ban Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2014, UBND TP. Hà Nội đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng và đưa ra những định hướng phát triển trong năm 2014.

Hôm qua (ngày 10/12), tại Hội nghị giao ban Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2014, UBND TP. Hà Nội đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng và đưa ra những định hướng phát triển trong năm 2014.

IMG

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội điểm lại những kết quả mà Thành phố đạt được trong năm 2013, trong đó có việc thực hiện thắng lợi 3 mục tiêu chủ yếu là: tăng trưởng cao hơn, kiềm chế lạm phát tốt hơn và bảo đảm an sinh xã hội. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư, góp phần cải thiện đời sống người nông dân và giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Những kết quả đạt được của năm 2013 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm sẽ tạo tiền đề cho việc thực hiện tốt hơn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

 

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thế Thảo cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2014 gồm: tiếp tục tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, từng bước phục hồi tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2013. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để kiểm soát giá cả, lạm phát và bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương hành chính tiếp tục là khâu đột phá, xuyên suốt trong năm 2014 - năm Thành phố xác định là năm trật tự văn minh đô thị. 

Tin và ảnh: B. K

trungnam