Hà Nội trông chờ tăng thu 250 triệu USD từ Trường đua ngựa Sóc Sơn

(BĐT) - Hà Nội vừa có văn bản gửi các bộ, ngành lấy ý kiến về dự thảo báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Một trong các nội dung quan trọng là bổ sung Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa Sóc Sơn.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

UBND TP. Hà Nội cho biết, tại Công văn số 1941/VPCP-QHQT ngày 1/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND TP. Hà Nội bổ sung Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là QH2011).

Theo đó, Thành phố đã phối hợp với các cơ quan tư vấn và chỉ đạo các đơn vị trong Thành phố xây dựng Báo cáo Điều chỉnh cục bộ QH2011 với nội dung trọng tâm là việc bổ sung Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa). UBND TP. Hà Nội cho biết, việc bổ sung Dự án được đánh giá là không ảnh hưởng đến mục tiêu, phương hướng phát triển, nội dung và phương án tổ chức thực hiện QH2011 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Thuế doanh nghiệp thu được từ Trường đua ngựa dự kiến trung bình đạt khoảng 10 triệu USD/năm và khoảng 40-50 triệu USD/năm khi Dự án đi vào vận hành toàn bộ. Ngoài ra, tiền thuế tiêu thụ đặc biệt do hoạt động đua ngựa khi Dự án đi vào hoạt động khoảng 100-200 triệu USD/năm.
Theo UBND Thành phố, việc bổ sung Dự án vào quy hoạch có tác động đến nguồn ngân sách Thành phố nhưng không lớn. Do Thành phố chỉ chi ngân sách cho việc tổ chức giải phóng mặt bằng, tổ chức quản lý Dự án, trong khi đó mặt bằng khu vực dự kiến hình thành Dự án chủ yếu là đất ruộng nông nghiệp.

Khi Dự án hình thành, nguồn thu cho ngân sách địa phương sẽ tăng mạnh, các nguồn từ hoạt động kinh doanh đối với Dự án được áp dụng cho doanh nghiệp có loại hình kinh doanh có điều kiện và mức thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với loại hình đặt cược. Dự án nếu đi vào vận hành sẽ đảm bảo nguồn thu thường xuyên tương đối lớn cho ngân sách Thành phố.

UBND TP. Hà Nội tính toán, hình thành Dự án sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn, thuế doanh nghiệp thu được dự kiến trung bình đạt khoảng 10 triệu USD/năm và khoảng 40-50 triệu USD/năm khi đi vào vận hành toàn bộ. Ngoài ra, tiền thuế tiêu thụ đặc biệt do hoạt động đua ngựa khi Dự án đi vào hoạt động khoảng 100-200 triệu USD/năm.

Trần Kiên