Hà Nội thúc tiến độ phê duyệt dự án đầu tư công trung hạn

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết định đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo đó, đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa hoàn thành công tác lập hồ sơ trình các sở chuyên ngành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án; các chủ đầu tư có trách nhiệm sớm hoàn thành hồ sơ trình các sở chuyên ngành thẩm định; chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ hoàn thành hồ sơ trình duyệt, để dự án được duyệt trước 31/10/2018. Đối với các dự án đã có thông báo thẩm định của cơ quan thẩm định dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm sớm hoàn thiện hồ sơ bổ sung, giải trình gửi các cơ quan có thẩm quyền thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư trước 31/10/2018 làm căn cứ bố trí vốn năm 2019.

UBND TP. Hà Nội cũng nêu rõ, các sở, ngành chủ trì và tham gia thẩm định dự án chịu trách nhiệm về chất lượng thẩm định và tiến độ hoàn thành công tác thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trước ngày 31/10/2018.

Bích Thảo