Hà Nội thu hút nhiều dự án lớn

Trong 2 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho hàng loạt dự án lớn.
Hà Nội thu hút nhiều dự án lớn. Ảnh minh họa: TTXVN
Hà Nội thu hút nhiều dự án lớn. Ảnh minh họa: TTXVN

UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong 2 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho hàng loạt dự án lớn như: Dự án xử lý chất thải rắn Tả Thanh Oai với số vốn đăng ký 220 triệu USD, Tập đoàn Nidec với số vốn đăng ký 400 triệu USD, Nhà máy điện rác Sóc Sơn với số vốn đăng ký 319 triệu USD, Trường đua ngựa với số vốn đăng ký 420 triệu USD...

Đây là kết quả đạt được nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của chính quyền thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, Hà Nội đã ban hành và thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 30/3/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31/3/2017 về phát triển doanh nghiệp năm 2017.

Một số sở ngành (Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư...), UBND quận, huyện đã tổ chức các hội nghị chuyên đề đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai ngay đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Theo đó, tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng hiện nay đã đạt gần 100%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 98%.

Trước đó, tại phiên họp giao ban UBND thành phố Hà Nội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhấn mạnh: 2 tháng cuối năm là thời gian nước rút, các sở ngành cần tập trung hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 và khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2018.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Sở Nội vụ thành lập các Tổ công tác rà soát từng thủ tục trên tinh thần cắt giảm tối đa những thủ tục không cần thiết, những thủ tục còn lại phải khẩn trương tiến hành trên môi trường mạng, trực tuyến cấp độ 3 để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội, dự kiến trong năm 2017 chấp thuận đầu tư 160 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách vốn đăng ký khoảng 110.000 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3,575 tỷ USD.

Hà Nội đã tiếp nhận 128 dự án đầu tư theo hình thức PPP (9 dự án chuyển hình thức đầu tư, còn 119 dự án). Trong đó, 8 dự án đã hoàn thành, tổng vốn đầu tư 13.683 tỷ đồng; 12 dự án đang triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư 28.505 tỷ đồng; 99 dự án đang tiến hành thủ tục, tổng vốn đầu tư 287.949 tỷ đồng.

Ngoài ra, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 25.160 đơn vị (tăng 11%), vốn đăng ký 240.000 tỷ đồng (tăng 4% so với năm 2016) nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 231.922 doanh nghiệp. Vốn đầu tư xã hội ước thực hiện 308.500 tỷ đồng, tăng 11% so năm 2016.

Đáng chú ý, dự thảo báo cáo cũng nêu rõ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố Hà Nội là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh...

Thêm vào đó, trong bối cảnh Trung ương chỉ đạo quyết liệt sắp xếp lại bộ máy, cải cách hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp, Hà Nội đã đề xuất hai chủ đề của năm 2018 để tập trung chỉ đạo, điều hành: Năm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Năm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp.


TTXVN