Hà Nội: Thu hút có chọn lọc các dự án FDI

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Hà Nội, trong năm 2014, Hà Nội đã thu hút được 313 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 651,2 triệu USD, tăng 34% so với năm 2013. Trong đó, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất (chiếm 51,3% tổng vốn đầu tư đăng ký), tiếp đến lĩnh vực chế biến, chế tạo (21,3%); còn lại là lĩnh vực khác.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Hà Nội, trong năm 2014, Hà Nội đã thu hút được 313 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 651,2 triệu USD, tăng 34% so với năm 2013. Trong đó, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất (chiếm 51,3% tổng vốn đầu tư đăng ký), tiếp đến lĩnh vực chế biến, chế tạo (21,3%); còn lại là lĩnh vực khác.

 

Việc thu hút các dự án FDI thời gian qua của Hà Nội được đánh giá đã đạt được những kết quả tích cực khi có chủ trương không đi vào số lượng mà thu hút các dự án theo hướng có chọn lọc. Theo ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở KH&ĐT TP. Hà Nội, những năm gần đây, Hà Nội tập trung chọn lọc các dự án có chất lượng, có giá trị tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp. Bên cạnh đó, Hà Nội tăng cường thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao nhằm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia; ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ nhằm cung ứng đầu vào linh, phụ kiện cho các nhà máy sản xuất ô tô, xe máy, máy móc,  thiết bị. 

 

Một điểm nhấn đáng chú ý trong thu hút vốn FDI năm 2014 của TP. Hà Nội là sự gia tăng về vốn của các dự án FDI đã đầu tư trên địa bàn. Theo thống kê, năm 2014, Hà Nội có 105 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, với giá trị vốn tăng là 746 triệu USD, tăng 20% so với năm 2013. Dẫn đầu về số vốn đăng ký tăng thêm là các nhà đầu tư Hàn Quốc khi chiếm tới 36% tổng vốn tăng thêm; tiếp đến là các nhà đầu tư Singapore, chiếm 27%. Kết quả này cho thấy niềm tin vào thị trường và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như khẳng định thêm sự đóng góp và gắn kết của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư của Thành phố.

 

Ông Ngô Văn Quý cho biết, với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thân thiện, trong năm 2014, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội đã trình UBND Thành phố ban hành một số văn bản giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn. Việc làm này đã giảm được đầu mối, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, đồng thời tăng niềm tin từ các nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Quang Minh

ngocthanh