Hà Nội thành lập thêm 3 cụm công nghiệp ở huyện Hoài Đức

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành các quyết định số 4783/QĐ-UBND, số 4786/QĐ-UBND, số 4787/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Lai Xá, Cụm công nghiệp Cầu Nổi, Cụm công nghiệp Đại Tự (huyện Hoài Đức)
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Cụm công nghiệp Lai Xá do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư tại xã Kim Chung với quy mô 49,11ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp (chế biến nông, lâm sản; bao bì; vật liệu xây dựng; cơ khí...).

Cụm công nghiệp Cầu Nổi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư tại xã Vân Canh với quy mô 13,39ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp (sản xuất nhôm kính; chế biến nông, lâm sản; lắp ráp, sửa chữa điện, điện tử...).

Cụm công nghiệp Đại Tư do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư tại xã Kim Chung với quy mô 7,87ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp (chế biến nông sản, mộc, cơ khí, dệt may, sản xuất kinh doanh két sắt...).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thực hiện theo đúng quy định tại Điều 20, 21 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.


Reatimes.vn