Hà Nội sẽ xây dựng nhiều nhà tái định cư

Theo Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 vừa được UBND Thành phố ban hành, từ nay đến năm 2020, Hà Nội có 53 dự án xây dựng nhà ở tái định cư đã được phê duyệt

Theo Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 vừa được UBND Thành phố ban hành, từ nay đến năm 2020, Hà Nội có 53 dự án xây dựng nhà ở tái định cư đã được phê duyệt với quy mô 14.054 căn hộ, 66 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt. Ngoài ra, Thành phố còn triển khai xây dựng 16 khu nhà ở tái định cư mới bổ sung vào thị trường.

 

Đối với những dự án có nhu cầu cần sử dụng ngay nhà tái định cư mà quỹ nhà tái định cư của Thành phố không cân đối kịp cho dự án, UBND Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư xác định số lượng căn hộ cần phải bố trí ngay cho dự án và thời gian sử dụng quỹ nhà tái định cư, báo cáo Thành phố để tổ chức mua lại quỹ nhà ở 30%, 50% hoặc quỹ nhà ở kinh doanh chuyển sang làm nhà ở tái định cư phục vụ cho dự án.

NT

ngocthanh