Hà Nội sẽ khởi công 117 dự án mới trong giai đoạn 2017-2020

103 dự án xây dựng cơ bản tập trung của thành phố và 14 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ ngành dọc khởi công mới trong giai đoạn 2017 - 2020 với kế hoạch vốn thực hiện là 21.747 tỷ đồng.
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: TTXVN

Chiều 3/7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XV, các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận và quyết nghị thông qua tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản tập trung của thành phố và các dự án hỗ trợ ngành dọc khởi công mới trong giai đoạn 2017 - 2020; danh mục, kế hoạch vốn các dự án ngân sách thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội bao gồm: 103 dự án xây dựng cơ bản tập trung của thành phố và 14 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ ngành dọc khởi công mới trong giai đoạn 2017 - 2020 với kế hoạch vốn thực hiện là 21.747 tỷ đồng.

Trong đó, có 63 dự án đã đủ điều kiện đề xuất vào kế hoạch đầu tư công trung hạn với kế hoạch vốn chi tiết thực hiện các dự án là 5.342 tỷ đồng; 54 dự án và nhóm dự án dự kiến đề xuất vào kế hoạch đầu tư công trung hạn với tổng kế hoạch vốn thực hiện các dự án 16.405 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, với cách đổi mới phương án bố trí vốn theo nguyên tắc hàng dọc và tập trung thực hiện, các dự án sẽ được chỉ đạo triển khai thực hiện, tiết giảm chi phí đầu tư từ 5 - 10% tổng mức đầu tư do rút ngắn thời gian thi công, tránh được tình trạng trượt giá, tăng tổng mức đầu tư, đảm bảo sớm đưa công trình vào sử dụng.

Cũng tại phiên họp, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV cũng đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.

Theo đó, bổ sung danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 573,70 ha; danh mục 44 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 với diện tích 116 ha; điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 14,35 ha.


TTXVN