Hà Nội sắp sơ tuyển nhà đầu tư cho dự án xử lý chất thải 1.800 tỷ đồng

(BĐT) - Vào sáng thứ Bảy, ngày 7/4/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP. Hà Nội (Bên mời thầu) sẽ tiến hành đóng/mở sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện Dự án lên tới 1.800 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển. Hồ sơ mời sơ tuyển của Dự án đã được phát hành rộng rãi từ ngày 7/3/2018.

Dự án 1.800 tỷ đồng này đã được mời thầu lần đầu vào tháng 7/2017, tuy nhiên, sau khi thông báo mời thầu rộng rãi trên Báo Đấu thầu, Bên mời thầu đã phải hủy thầu do thay đổi phạm vi, mục tiêu của Dự án, phải điều chỉnh lại một số nội dung trong hồ sơ mời thầu. Bên mời thầu cũng đã thông báo cho tất cả nhà đầu tư tham gia sơ tuyển Dự án.

Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội đề xuất, thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự kiến là 30 - 36 tháng.

Bích Thảo