Hà Nội: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thành lập mới doanh nghiệp xuống còn 3 ngày

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, từ ngày 1/1/2015,

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, từ ngày 1/1/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội chính thức rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thành lập mới doanh nghiệp từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc, áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, so với quy định tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ 1/7/2015, thời gian áp dụng quy định mới trong thành lập doanh nghiệp tại TP. Hà Nội đã được triển khai trước tới 6 tháng. Việc làm này nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố ngay từ khi thành lập.

 H.V

ngocthanh