Hà Nội rà soát các dự án nhà ở tái định cư

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo đến các sở, ban, ngành và yêu cầu các đơn vị phải tiến hành rà soát các dự án nhà ở tái định cư

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo đến các sở, ban, ngành và yêu cầu các đơn vị phải tiến hành rà soát các dự án nhà ở tái định cư và báo cáo về tình hình sử dụng. Mục đích của việc rà soát này là để kịp thời bố trí nguồn vốn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của 13 dự án trọng điểm nhà tái định cư trên địa bàn TP. Hà Nội.

 

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội có nhiệm vụ tổng rà soát quỹ nhà tái định cư, báo cáo tiến độ thực hiện trước ngày 30/4/2015. 

 

TP. Hà Nội đang triển khai 37 dự án với tổng số hơn 12.000 căn hộ nhà tái định cư. Dự kiến, 11 dự án sẽ hoàn thành trong năm nay nếu được bố trí đủ vốn (hơn 315 tỷ đồng); 22 dự án còn lại sẽ được thực hiện đầu tư để hoàn thành trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Ngô Trần

ngocthanh