Hà Nội: Phải bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án Thoát nước trong tháng 4

Theo Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) TP. Hà Nội, hiện tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội

Theo Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) TP. Hà Nội, hiện tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – Dự án II còn chậm, khối lượng còn tồn đọng là tương đối lớn và phức tạp.

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, giải quyết dứt điểm tồn tại, hoàn thành công tác GPMB thực hiện Dự án, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương phê duyệt các phương án còn tồn tại theo quy định để chi trả tiền, bàn giao mặt bằng hoàn thành trong tháng 4 này. UBND các quận, huyện liên quan và chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Thành phố về tiến độ GPMB thực hiện dự án theo cam kết.

 

Sau khi xem xét, UBND Thành phố cơ bản thống nhất với các nội dung mà Ban chỉ đạo GPMB Thành phố đưa ra. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện liên quan tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành công tác GPMB Dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố. UBND Thành phố nêu rõ, Chủ tịch UBND các quận, huyện liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu không hoàn thành công tác GPMB Dự án theo đúng tiến độ, chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, các nhà thầu triển khai thi công.

T.K

ngocthanh