Hà Nội: Nâng cấp, xây mới đường hành lang chân đê hữu Hồng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 192/UBND-KT cho ý kiến về đầu tư tu sửa, nâng cấp đường hành lang chân đê hữu Hồng, thuộc địa bàn huyện Thường Tín.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, UBND thành phố nhận được Văn bản số 8872/STC-TCĐT ngày 29/12/2017 của Sở Tài chính về việc đầu tư tu sửa, nâng cấp đường hành lang chân đê hữu Hồng, thuộc địa bàn huyện Thường Tín. Trong đó đề xuất: UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở Quy hoạch điều chỉnh phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố được phê duyệt rà soát, đánh giá hiện trạng đường hành lang chân đê, sắp xếp thứ tự ưu tiên lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới đường hành lang chân đê trên địa bàn thành phố, trong đó, cần xác định rõ mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện làm cơ sở xây dựng kế hoạch vốn thực hiện.

Đối với việc đề xuất cải tạo, nâng cấp đường hành lang chân đê 4 đoạn còn lại tại các vị trí từ K92+350 đến K93+480 xã Thư Phú; từ K94+000 đến K95+989 xã Chương Dương; Từ K96+000 đến K96+800 và K97+100 đến K97+900 xã Lê Lợi chủ yếu đi qua 3 khu vườn trồng cây của người dân trong khu vực và 1 bãi tập kết vật liệu của hạt quản lý đê Thường Tín, Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn phối hợp với UBND huyện Thường Tín rà soát làm rõ mục tiêu, sự cần thiết đầu tư để đưa vào kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới đường hành lang chân đê trên địa bàn thành phố.

Trường hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy cần thiết phải cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến trên để đảm an toàn cho tuyến đê, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện dự án theo Luật Đầu tư công.

Về việc trên, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản trên. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố được phê duyệt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng đường hành lang chân đê, lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới đường hành lang chân đê trên địa bàn thành phố, sắp xếp thứ tự ưu tiên. Trong đó cần xác định rõ mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện làm cơ sở xây dựng kế hoạch vốn thực hiện.

Liên quan đến nhiệm vụ này, các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đúng quy định; đề xuất, báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.


Reatimes.vn