Hà Nội kiểm soát chặt các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản

(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, kế hoạch vốn ngân sách Thành phố năm 2018 cho đầu tư phát triển là 38.099 tỷ đồng, tăng 17,6% so với kế hoạch vốn ngân sách năm 2017. 

Năm 2018, Hà Nội sẽ kiểm soát chặt các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư để kịp thời đưa các công trình xây dựng trên địa bàn vào sử dụng. Tiếp tục đánh giá đầy đủ số liệu và có biện pháp xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản, kiên quyết điều hành đầu tư, ngân sách không để phát sinh nợ mới. Đối với các quận, huyện còn nợ xây dựng cơ bản, Thành phố không bố trí vốn, khởi công công trình mới.

Về tình hình đầu tư phát triển của Thủ đô trong tháng đầu năm 2018, Cục Thống kê TP. Hà Nội cho hay, vốn thực hiện đạt 2.276 tỷ đồng tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017 và bằng 73,6% so với thực hiện tháng 12/2017...               

Việt Anh