Hà Nội: Không đề xuất nhà đầu tư kém năng lực thực hiện công trình hạ tầng khu đô thị, chung cư

Tại buổi Họp rà soát về tình hình thực hiện công tác đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu chung cư và công tác thành lập Ban Quản trị nhà chung cư

Tại buổi Họp rà soát về tình hình thực hiện công tác đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu chung cư và công tác thành lập Ban Quản trị nhà chung cư trên địa bàn Thành phố, UBND TP. Hà Nội khẳng định, việc đầu tư đồng bộ các công trình này là công việc hết sức quan trọng. Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và tổ chức thực hiện, tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện còn chậm.

IMG

Tiến độ rà soát công tác đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu chung cư ở Hà Nội được đánh giá còn chậm

 Ảnh: LTT

Để khắc phục tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo, các cơ quan liên quan khi thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, cơ quan thẩm định hồ sơ phải thẩm tra, xác minh cụ thể tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dự án; phương thức, cơ chế đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Khi đề xuất để xem xét lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, các sở, ngành không đề xuất các nhà đầu tư kém năng lực, cố tình không thực hiện hoặc chậm tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ dự án đã được chấp thuận.

 

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Tuấn giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, lập danh mục kế hoạch đầu tư khớp nối hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu nhà ở với hạ tầng kỹ thuật xung quanh trên địa bàn Thành phố năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn để thực hiện và xây dựng cơ chế huy động vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khớp nối hạ tầng kỹ thuật, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 4 này; khẩn trương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xác định tổng thể danh mục các cơ sở giáo dục đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn ngoài ngân sách (xã hội hóa) tại các khu đô thị, khu nhà ở, đồng thời đề xuất kế hoạch bố trí vốn ngân sách và kêu gọi, thu hút, lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức xã hội hóa để hoàn thành xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn và báo cáo UBND Thành phố trong tháng 4 này.

T.T

ngocthanh